Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Välkommen

Välkommen

Hantverkshuset är möjligheternas hus! Här får människor växa tillsammans. En mötesplats som är tillåtande, kreativ och familjär, där delaktighet skapar en meningsfull och utvecklande fritid för alla.

Verksamhetsidé och mål

Hantverkshuset vid Lilla Bergsgatan i Askersund invigdes den 13 oktober 1907. Fabriks- och Hantverksföreningen  lät uppföra byggnaden som  samlingslokal med ca 360 sittplatser och tre lägenheter.  I mer än 110 år har huset varit en mötesplats för hantverkare, medborgare och föreningar. Byggnaden ligger inom ”Rutnätsstaden” från 1600-talet och klassas i Bevarandeplan Askersund stad 1993 samt Råd och Riktlinjer 1994 tillsammans med intilliggande sparbanksbyggnad som bevarandevärd. Askersunds stadskärna utgör ett riksintresse med sin värdefulla egenart.  Föreningen Hantverkshusets mål är att bevara och utveckla byggnaden som en mötesplats för dagens och framtida generationer.

Vi vill förvalta och utveckla huset för att hyra ut och själva bedriva verksamhet i och skapa en plats för bildning, fester, socialt företagande, konst, byggnadsvård, aktivitet för barn, ungdomar och äldre, hantverk, utställningar, teater, musik och mycket annat!